LogoLogo

Ostatnio dodane informacjeObwieszczenie

25/07/2023

Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej Działając na podstawie art. 104, art. 105 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. –  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 25.07.2023 r. na żądanie Pana Piotra Leja ul. Fircowskiego 1 35-030 Rzeszów […]


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19/07/2023

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

05/07/2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

05/07/2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie bazy magazynowo – transportowej na działce nr 9363 w m. Izdebki, gm. Nozdrzec, polegającego na utwardzeniu placu oraz powstaniu magazynu wraz z zapleczem”


Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków

04/07/2023

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków


Obwieszczenie

27/06/2023

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego„Nozdrzec 12”  oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę […]


Obwieszczenie

17/05/2023

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. […]


Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego

31/03/2023

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego