Logo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 25 maja 2019 r.

25/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat działki położone w Wesołej: Nr 1913, Ps, kl. IV, powierzchnia 0,05 […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

05/05/2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 713. z późn. zm) Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy w Nozdrzcu X/116/2011 z dnia 31 października 2011 […]


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

28/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec: nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 9.529,00 zł […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 21/1 o pow. 0,65 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 8.705,00 zł, wadium wynosi 1.700,00 […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 1536 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 4.647,00 zł […]


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 2135, o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4, cena nieruchomości wynosi 51.632,00 zł, wadium […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 203 o pow. 0,4996 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 5.486,00 zł, działka nr 446 o pow. 0,3415 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 kwietnia 2021 r.

12/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 3462, położna w Izdebkach, R-IVa- 0,10, nieobjęta miejscowym Planem […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 marca 2020 r.

12/03/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 7491/2, położona w Izdebkach, R-IVb – 0,02 ha, Ł-VI – […]


Informacja o wyniku przetargu z 10 marca 20201 r.

10/03/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec przeprowadzony w dniu 10 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00067872/4, nr […]