Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

27/07/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 23 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na działkę nr 196 o pow. 0,8848 ha, położoną w Hucie Poręby, zabudowaną budynkiem byłej szkoły, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 lipca 2021 r.

19/07/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 8803 o pow.  0,28 ha i klasie […]


Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

13/07/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony, który odbędzie się 16 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: działka nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena nieruchomości wynosi 21.951,00 […]


Informacja o wyniku przetargu

08/07/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, został przeprowadzony w dniu 30 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 203 o pow. 0,4996 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00065910/9. Komisja […]


Informacja o wyniku przetargu

08/07/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, który został przeprowadzony 30 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na działkę nr 1942 o pow. 0,0422 ha, położoną w miejscowości Hłudno, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00065910/9 zakończył się wynikiem […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 2 lipca 2021 r.

02/07/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 8509/1, R, kl. V, powierzchnia 0,35 […]


Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

02/07/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza czwarty przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi […]


Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

21/06/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 23 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad): nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, księga wieczysta KS1B/00020769/8. Cena nieruchomości wynosi 218.412,00 zł, wadium […]


Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

21/06/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 23 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad): nr 1427 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 2.943,00 zł, wadium wynosi 500,00 […]


Trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

21/06/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 23 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad): nr 1536 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 4.183,00 zł […]