LogoLogo

Informacja o wyniku trzeciego przetargu

08/12/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 30 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę:

nr 196 o pow. 0,8848 ha, położoną w Hucie Poręby, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00020769/8. Komisja dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 167.085,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 168.765,00 zł. Nabywcą zostali Piotr i Marzena Strama.

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie http://bip1.nozdrzec.pl/.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 08/12/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-12-08 16:18:22 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 08/12/2021
Liczba wyświetleń