LogoLogo

LVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

26/07/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 28 lipca 2023 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się LVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 czerwca 2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 7 lipca 2023 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie;
  1) zmian w budżecie gminy na rok 2023,
  2) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec,
  3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Hłudno,
  5) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16 – Etap I”
  6) odwołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
  7) powołania Skarbnika Gminy Nozdrzec.
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Zakończenie.
  Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/07/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 26/07/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-07-26 15:01:01 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/07/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 26/07/2023
Liczba wyświetleń