LogoLogo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

27/01/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz.2000 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.);

informuję

o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji firmie YVS Nozdrzec, Farma Wiatrowa sp. z o.o.  Hłudno 89/1 (przed zmianą nazwa  firma Wind Energia Sp. z o.o. Hłudno 89/1, 36-245 Nozdrzec) zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości w miejscowości Hłudno i Wesoła rosnących na działkach o numerach ewid. 1419, 1450, 1453, 1476, 1588, 1589, 1590, 1608, 1659, 1732, 1949, 1950, 2010, 2011, 2532, 2131, 2229, 2232, 2475, 2622, 3230, 3420, 3421, 3425, 3676, 4014, 4175, 1455/2, 3080 położonych w miejscowości Wesoła oraz na działkach o numerach ewid. 185/1, 328/1, 577,189/1 położonych w miejscowości Hłudno.

Jednocześnie zawiadamia się, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 29.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w miejscowości Hłudno i Wesoła.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-01-27 11:17:43 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń