LogoLogo

Taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec

2022-09-28 13:12:01

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec na okres 18 miesięcy od dnia podjęcia przez Gminę Nozdrzec działalności w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Decyzja (pdf)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 06/04/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-28 13:12:01 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-09-28 13:10:45 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 28/09/2022
Opublikował w BIP
Data opublikowania 28/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 06/04/2023
Liczba wyświetleń