LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

23/02/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  • działkę nr 2368/1 o pow. i klasie gruntów RIVa – 0,11 ha, położoną w miejscowości Wesoła, objętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 50,96 zł,
  • działkę nr 5331 o pow. i klasie gruntów PsV – 0,03 ha, położoną w miejscowości Wesoła, nieobjętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 2,72 zł,
  • działkę nr 6850 o pow. i klasie gruntów RIVb – 0,17 ha, położoną w miejscowości Wesoła, objętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 58,21 zł,
  • działkę nr 6309 o pow. i klasie gruntów RIVb – 0,06 ha, RV – 0,04, położoną w miejscowości Wesoła, objętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 24,97 zł,
  • działkę nr 3907 o pow. i klasie gruntów PsV – 0,04 ha, położoną w miejscowości Wesoła, objętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 3,63 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 14 marca 2022 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 21 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-02-23 15:42:59 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2022
Liczba wyświetleń