Logo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

08/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Działka nr 3895 o pow. 0,08 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne. Nieruchomość […]


Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

07/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: Działka nr 1261 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

03/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: Działka nr 2103 o pow. 0,0090 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035788. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Izdebkach z dnia 2 listopada 2022

02/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 7612 o pow. 0,05 hapołożona w miejscowości Izdebki dla […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 21 października 2022

26/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 3871 o pow. 0,08 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 25 października 2022

25/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 8856 o pow. 0,04 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 20 października 2022

20/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 3962 o pow. 0,33 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

19/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat część działek o pow. 1 m2 z […]


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec na dzień 18 listopada 2022 r

12/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec Działka nr 338 o pow. 0,1629 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym wraz z zabudową […]


Informacja o negatywnym wyniku trzeciego przetargu z dnia 28.09.2022 r.

11/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: działka nr ewid. 1261 o pow. 0,12 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi […]