Logo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

28/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działka nr 770 o pow. i klasie gruntów RIVa-0,57 ha, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

22/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 338 o pow. i klasie gruntów Br-PsIV-0,1629 ha, […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu z dnia 13 czerwca 2022 r.

22/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek

15/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 19 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad). Działka nr 1421 o pow. 0,3847 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00070886/9. […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zmiany

02/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany: Działka nr 2155 o pow. 0,1196 ha, położona w miejscowości Nozdrzec dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035787/8 Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu

26/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2944 o pow. 0,5533 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00065910/9. Wadium zostało […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

26/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Nadleśnictwa Dynów, reprezentującego Skarb Państwa Działka nr 318 o pow. 0,2046 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00020769/8. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 9 maja 2022 r.

16/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, został przeprowadzony w dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 792 o pow. 0,0644 ha, położona w miejscowości Izdebki, niezabudowana, tereny potencjalnego osadnictwa wiejskiego, tereny rolnicze, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Wadium zostało wpłacone […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 09 maja 2022 r.

16/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 1421 o pow. 0,3847 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, niezabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00070886/9, nr […]


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

10/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowanej, […]