LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 marca 2023 r.

13/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 7148 o pow. 0,26 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb – 0,04 ha, RV – 0,22 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 57,23 zł (za jeden rok dzierżawy).

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 3 kwietnia 2023 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 13.03.2023 r. do 03.04.2023 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 13/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-03-13 15:13:17 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 13/03/2023
Liczba wyświetleń