LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 15 kwietnia 2020 r.

15/04/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1214 R-IVb-0,2874

R-V-0,0136

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 66,66
Wesoła 2022/2 Ps-V-0,22 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,30

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 5 maja 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości – w tym podatki od nieruchomości –  oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 15.04.2020 r. do 05.05. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 15/04/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-04-15 13:34:28 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 15/04/2020
Liczba wyświetleń