LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 5 sierpnia 2020 r.

05/08/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 7069 R-IVb-0,14

R-V-0,08

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,17
Wesoła 8762 R-IVb-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,66
Wesoła 5484 R-IIIa-0,03 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 16,30
Wesoła 10477/1 R-IIIa-0,14

R-IVa-0,14

Ps-IV-0,07

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 142,01
Wesoła 9317 R-IVa-0,23 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,00
Wesoła 6840 R-IVa-0,16 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 56,34
Wesoła 6845 R-IVa-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 84,52

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 27 sierpnia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 05.08.2020 r. do 27.08. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/08/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/08/2020
Data ostatniej aktualizacji 05/08/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-08-05 08:55:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-08-04 15:24:06 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/08/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/08/2020
Data ostatniej aktualizacji 05/08/2020
Liczba wyświetleń