LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym

11/06/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  urzędnicze w Referacie finansowym   I. Wymagania niezbędne: spełnienie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, wykształcenie […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym

28/05/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym  Wymagania niezbędne: a) spełnienie wymagań określonych w art.6 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, b) wykształcenie wyższe magisterskie, c) staż pracy w administracji, Wymagania dodatkowe: a) biegła obsługa sprzętu komputerowego, b) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks […]


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

26/04/2018

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Renata Mordias zam. Wara. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze wskazała […]


Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

11/04/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie finansowym   I. Wymagania niezbędne: spełnienie wymagań określonych w art.6  ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne co najmniej roczny staż pracy w administracji,   II. Wymagania dodatkowe: biegła obsługa sprzętu […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Referacie organizacyjnym i spraw obywatelskich

08/12/2017

Informacja o wyniku naboru Ogłoszenie o naborze Oświadczenia kandydata Kwestionariusz osobowy


Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

28/08/2017

Zarządzenie Nr 60.2017 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach