LogoLogo

Dokumenty do oceny sytuacji finansowej Gminy Nozdrzec

2023-09-07 10:40:16

Uchwała Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr L/438/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023

Uchwała Nr LVIII/486/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr L/439/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr LVIII/487/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2021 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2023 roku

Sprawozdanie Rb-N za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-N za 2021 rok

Sprawozdanie Rb-N za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-N za I półrocze 2023 roku

Sprawozdanie Rb-Z za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-Z za 2021 rok

Sprawozdanie Rb-Z za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-Z za I półrocze 2023 roku

Sprawozdanie Rb-27s za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-27s za 2021 rok

Sprawozdanie Rb-27s za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-27s za I półrocze 2023 roku

Sprawozdanie Rb-28s za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-28s za 2021 rok

Sprawozdanie Rb-28s za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-28s za I półrocze 2020 roku

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2022 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2033

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w budżecie na 2023 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2023 - 2033

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych

Informacja dotycząca poręczeń

Informacja dotycząca zadłużenia gminy

Informacja dotycząca akcji i udziałów

Zaświadczenie o wyborze wójta

Uchwała Nr LVIII/492/2023 Rady Gminy Nozdrzec dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nozdrzec.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 15/09/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-09-15 13:44:32 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-15 13:44:23 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-15 09:46:21 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-12 12:27:18 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-12 12:25:00 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-12 12:22:27 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-12 08:14:16 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-07 10:40:16 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-07 10:39:21 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-04 12:57:26 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-09-04 12:25:23 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 04/09/2023
Opublikował w BIP
Data opublikowania 04/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 15/09/2023
Liczba wyświetleń