LogoLogo

Wybory sołtysa i rad sołeckich

2019-04-04 07:54:31

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Nozdrzec Zał. Nr 1 Kalendarz wyborczy Zał. Nr 2 Zasady wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej   Informacja Wójta Gminy Nozdrzec z 1 kwietnia 2019 r. o liczbie członków rad sołeckich wybieranych w wyborach sołtysów i rad sołeckich Informacja Wójta Gminy Nozdrzec z 1 kwietnia 2019 r. o numerach, granicach i siedzibach OKW   Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie ustalenia wzorów druków do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Zał. Nr 1 - Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zał. Nr 2 - Zgłoszenie kandydata na sołtysa; Zał. Nr 3 - Zgoda na kandydowanie na sołtysa Zał. Nr 4 - Zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej; Zał. Nr 5 Zgoda na kandydowanie do rady sołeckiej Zał. Nr 6 - Lista osób popierających kandydata na sołtysa i członków rady sołeckiej Zał. Nr 7 - Zgłoszenie kandydatów do OKW Zał. Nr 8 - Karta do głosowania dla wyboru sołtysa Zał. Nr 9 - Karta do głosowania dla wyboru rady sołeckiej Zał. Nr 10 - Protokół z wyborów sołtysa Zał. Nr 11 - Protokół z wyborów rady sołeckiej Zał. Nr 12 - Zbiorczy protokół głosowania na członków rad sołeckich Zał. Nr 13 - Protokół stwierdzenia wyboru sołtysa bez przeprowadzenia głosowania Zał. Nr 14 - Protokół stwierdzenia wyboru rady sołeckiej bez przeprowadzenia głosowania Zał. Nr 15 - Protokół z losowania rozstrzygającego wybór sołtysa Zał. Nr 16 - Protokół z losowania rozstrzygającego wybór członka rady sołeckiej  
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/04/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/04/2019
Data ostatniej aktualizacji 04/04/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-04-04 07:54:40 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-04 07:54:31 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-02 14:02:59 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-02 14:02:02 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 02/04/2019
Opublikował w BIP
Data opublikowania 02/04/2019
Data ostatniej aktualizacji 04/04/2019
Liczba wyświetleń