LogoLogo

XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

06/05/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się 9 maja 2022 r. o godzinie 8.00w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2022,

b) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

c) pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,

e) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Huta Poręby.

4. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 06/05/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-05-06 11:58:10 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 06/05/2022
Liczba wyświetleń