Ostatnio dodane informacje

Informacje o wynikach przetargów

05/03/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony 3 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00049652/4, nr 2387 […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z 22 lutego 2021 r.

22/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 2769 o pow. 0,29 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00043199/8, cena nieruchomości wynosi 4.569,00 zł. działka nr 2918 o pow. 0,23 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

11/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 6854, położona w Wesołej, o powierzchni 0,05 ha, klasa RV, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 lutego 2021 r.

09/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 1648/1, położoną w Nozdrzcu, powierzchnia 0,0555 ha, klasa R-IIIb, nieobjętą […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony

09/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 10 marca 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00067872/4. Cena nieruchomości wynosi 57.368,00 zł, […]


Ogłoszenie o rokowaniach

08/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po czwartym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły stanowiącej własność Gminy Nozdrzec, położonej w Hucie Poręby, obejmującej działkę oznaczoną nr 196 o pow. 0,8848 ha, zapisanej w księdze wieczystej KS1B/00020769/8 Sądu Rejonowego w Brzozowie. Cena nieruchomości wynosi: 95.000,00 zł. Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony

08/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 3 marca 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec nr 1536 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 5.163,00 zł […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony

08/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 3 marca 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 13.680,00 zł, wadium […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 27 stycznia 2021 r.

27/01/2021

  Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

12/01/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa […]