LogoLogo

L zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

27/01/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 31 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się L zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2022 r.
 4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 6. Sprawozdanie Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec z działalności w 2022 r.
 7. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec na 2023 rok.
 8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2023:
  • przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2023,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2023,
  • opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec,
  • autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu budżetu,
  • zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie uchwały.
 9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.
  • przedstawienie projektu uchwały WPF Gminy Nozdrzec,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF,
  • opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,
  • autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,
  • zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/01/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-01-27 09:48:52 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-01-27 09:31:55 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-01-27 08:50:57 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/01/2023
Liczba wyświetleń