LogoLogo

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu drugiej i trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19/10/2020

OBWIESZCZENIE

2_3_Zmiana_studium_Nozdrzec_UWARUNKOWANIA

10_2020_Projekt_uchwały_Druga_Trzecia_Zmiany_Studium_Nozdrzec

10_2020_TEKST_DRUGA_TREZCIA_ZMIANA_STUDIUM_Nozdrzec

10_2020_Uzasadnienie_Zmiana_Studium_Nozdrzec_wyłożenie

PROGNOZA_Zmiana_Studium_Nozdrzec

Uwarunkowania_załącznik_graficzny

zał_graf_nr_1_Prognoza_Zmiana Studium

zał_graf_nr_2_Prognoza_Zmiana_Studium

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/10/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/10/2020
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-10-26 13:58:47 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-10-19 13:51:35 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/10/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/10/2020
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń