LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Uchwała podjęta na XLVIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 15 grudnia 2022 r.

11/01/2023

Uchwała Nr XLVIII/433/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022


Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 listopada 2022 r.

05/12/2022

Uchwała Nr XLVII/431/2022 w sprawie w zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XLVII/432/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina o poparcie starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego.


Uchwała podjęta na XLVI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 4 listopada 2022 r.

15/11/2022

Uchwała Nr XLVI/430/2022 w zmian w budżecie gminy na rok 2022.


Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 października 2022 r.

15/11/2022

Uchwała Nr XLV/420/2022 w zmian w budżecie gminy na rok 2022 Uchwała Nr XLV/421/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 Uchwała Nr XLV/422/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 Uchwała Nr XLV/423/2022 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwa Gmin i Powiatu […]


Uchwała podjęta na XLIV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 26 września 2022 r.

03/10/2022

Uchwała Nr XLIV/419/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022


Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 19 września 2022 r.

27/09/2022

Uchwała XLIII/407/2022 w sprawie zajęcia stanowiska wobec nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych wśród mieszkańców Gminy Nozdrzec dotyczących rzekomej bezczynności Rady Gminy Nozdrzec i Zarządcy Drogi Wojewódzkiej 835 w obszarze budowy chodników przy Drodze Wojewódzkiej 835. Uchwała XLIII/408/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Uchwała XLIII/409/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok […]


Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 21 lipca 2022 r.

01/08/2022

Uchwała Nr XLII/398/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania, Uchwała Nr XLII/399/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2021, Uchwała Nr XLII/400/2022 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2021, Uchwała Nr XLII/401/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2021 z dnia 30 […]


Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 czerwca 2022 r.

01/08/2022

Uchwała Nr XLI/380/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XLI/381/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”, Uchwała Nr XLI/382/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nozdrzec do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu […]


Uchwały podjęte na XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 6 czerwca 2022 r.

15/06/2022

Uchwała Nr XL/376/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”, Uchwała Nr XL/377/2022 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr XL/378/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XL/379/2022 w sprawie […]


Uchwały podjęte na XXXIX sesji odbytej 9 maja 2022 r.

15/06/2022

Uchwała Nr XXXIX/370/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XXXIX/371/2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, Uchwała Nr XXXIX/372/2022 w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Uchwała Nr XXXIX/373/2022 w sprawie […]