Logo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 19 września 2022 r.

27/09/2022

Uchwała XLIII/407/2022 w sprawie zajęcia stanowiska wobec nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych wśród mieszkańców Gminy Nozdrzec dotyczących rzekomej bezczynności Rady Gminy Nozdrzec i Zarządcy Drogi Wojewódzkiej 835 w obszarze budowy chodników przy Drodze Wojewódzkiej 835. Uchwała XLIII/408/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Uchwała XLIII/409/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok […]


Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 21 lipca 2022 r.

01/08/2022

Uchwała Nr XLII/398/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania, Uchwała Nr XLII/399/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2021, Uchwała Nr XLII/400/2022 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2021, Uchwała Nr XLII/401/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2021 z dnia 30 […]


Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 czerwca 2022 r.

01/08/2022

Uchwała Nr XLI/380/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XLI/381/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”, Uchwała Nr XLI/382/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nozdrzec do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu […]


Uchwały podjęte na XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 6 czerwca 2022 r.

15/06/2022

Uchwała Nr XL/376/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”, Uchwała Nr XL/377/2022 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr XL/378/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XL/379/2022 w sprawie […]


Uchwały podjęte na XXXIX sesji odbytej 9 maja 2022 r.

15/06/2022

Uchwała Nr XXXIX/370/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XXXIX/371/2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, Uchwała Nr XXXIX/372/2022 w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Uchwała Nr XXXIX/373/2022 w sprawie […]


Uchwały podjęte na XXXVIII sesji nadzwyczajnej 25 marca 2022 r.

10/05/2022

Uchwała Nr XXXVIII/369/2022 Rady Gminy Nozdrzec w sprawie zmian w budżecie Gminy Nozdrzec


Uchwały podjęte na XXXVII sesji nadzwyczajnej 25 marca 2022 r.

01/04/2022

Uchwała XXXVII/364/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała XXXVII/365/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub ćwiczeniach pożarniczych, Uchwała XXXVII/366/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności […]


Uchwały podjęte na XXXVI sesji nadzwyczajnej 16 marca 2022 r.

21/03/2022

Uchwała Nr XXXVI/361/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości, Uchwała Nr XXXVI/362/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości, Uchwała Nr XXXVI/363/2022 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Stowarzyszenia Obrona Zwierząt Jędrzejów wraz z odpowiedzią na skargę.


Uchwały podjęte na XXXV sesji zwyczajnej 24 lutego 2022 r.

02/03/2022

Uchwała Nr XXXV/355/2022 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Nr XXXIV/346/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. Uchwała Nr XXXV/356/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/347/2022 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec Uchwała Nr XXXV/357/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 […]


Uchwały podjęte na XXXIV sesji zwyczajnej 31 stycznia 2022 r.

10/02/2022

1. XXXIV/346/2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok2. XXXIV/347/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec3. XXXIV/348/2022 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego4. XXXIV/349/2022 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów na terenie Gminy Nozdrzec5. XXXIV/350/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej […]