LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały podjęte na LXVII sesji 25 marca 2024 r.

16/04/2024

Uchwała Nr LXVII/530/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024, Uchwała Nr LXVII/531/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024, Uchwała Nr LXVII/532/2024 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Uchwała Nr […]


Uchwały podjęte na LXVI sesji 30 stycznia 2024 r.

19/02/2024

Uchwała Nr LXVI/524/2024 w prawie uchwalenia budżetu na rok 2024, Uchwała Nr LXVI/525/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LXVI/526/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków […]