Logo

Ostatnio dodane informacjeObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 6516/1, 6520/2, 6520/3, 6520/4 oraz 6520/5 położonych w miejscowości Izdebki.

30/08/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 6516/1, 6520/2, 6520/3, 6520/4 oraz 6520/5 położonych w miejscowości Izdebki.Obwieszczenie w sprawie wystąpienia Wójta do organów o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”

05/08/2021

Obwieszczenie w sprawie wystąpienia Wójta do organów o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”

04/08/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”


Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno”

02/08/2021

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz  Zarząd Zlewni w Przemyślu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Przemyślu dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno w km […]