Wykaz telefonów

Piętro

Telefon/ telefon wewnętrzny

Parter, 1

 

Kasa

 

Anna Kłak

33

Parter, 2

GOPS Anna Jarema

Dariusz Sawczak

Teresa Bodnar

Ewa Jarema

Urszula Sochacka

Anna Tympalska

Monika Bacza

41

tel., fax.

13 439 81 64

I, 4

Skarbnik Gminy Halina Wandas

24

I, 5

Księgowość Renata Mordias

Monika Pietrykowska

25

I, 6

Podatki  

Alfreda Ścibor

Dorota Pomykała

Katarzyna Nykiel

26

I, 7

Sekretarz Gminy Nozdrzec  

Agnieszka Baran

 

34

I, 8

Sekretariat Wójta Gminy Nozdrzec Alicja Makaryk

13 439 80 20,

13 439 80 36,

13 439 80 40,

fax. 13 439 81 70

I, 9

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski

13 439 80 20

I, 11

Kadry, stypendia GZEAS Agnieszka Kurzydło

Sylwia Potoczna

37

I, 12

Księgowość GZEAS Alina Kociuba

Elżbieta Matwijczyk

40

I, 13

Kierownik GZEAS Urszula Pruszyńska-Czaja

39

II, 15

Płace

Maria Mistecka

23

II, 16

Opłaty komunalne – księgowość i egzekucja Gabriela Niemiec, Michał Sycz

32

II, 18 Obsługa Rady Gminy Jolanta Socha

Bogusława Wójcik

46

II, 19

Informatyk Piotr Dyrda

27

II, 20

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Magdalena Niemiec

Katarzyna Helon

28

II, 21

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Inwestycje, przetargi, drogownictwo

Andrzej Kłak

Tomasz Chryń

Paweł Malec

36

Kadry

Planowanie przestrzenne,  budownictwo,

Kazimiera Potoczna

Tatiana Chryń

42

II, 22

Rolnictwo Maria Potoczna

29

II, 23

Gospodarka nieruchomościami,

Ochrona Środowiska,

Działalność gospodarcza

Małgorzata Szewczyk

Elżbieta Gierula

Katarzyna Nowosielska

30

II, 24

Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe Maciej Duda

31

II, 25

Księgowość GOPS Bogusława Gierula

54

II, 28

Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz

53

 

Rejestr Zmian: