Wykaz telefonów

Piętro,
numer pokoju

Telefon/ telefon wewnętrzny

Parter, 1

Kasa Michał Sycz

33

Parter, 2

GOPS Dariusz Sawczak

Anna Jarema

Teresa Bodnar

Ewa Jarema

Urszula Sochacka

Anna Tympalska

Monika Bacza

41, 55

tel., fax.

13 439 81 64

I, 4

Skarbnik Gminy Halina Wandas

24

I, 5

Księgowość, płace Renata Mordias

Monika Pietrykowska

Maria Mistecka

25

I, 6

Podatki Alfreda Ścibor

Dorota Pomykała

Katarzyna Nykiel

26

I, 7

Sekretarz Gminy Nozdrzec  

Agnieszka Baran

 

34

I, 8

Sekretariat Wójta Gminy Nozdrzec Alicja Makaryk

13 439 80 20,

13 439 80 36,

13 439 80 40,

fax. 13 439 81 70

I, 9

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski

13 439 80 20

I, 11

Kadry, stypendia GZEAS Agnieszka Kurzydło

Sylwia Potoczna

37

I, 12

Księgowość GZEAS Alina Kociuba

Elżbieta Matwijczyk

40

I, 13

Kierownik GZEAS Urszula Pruszyńska-Czaja

39

I, 14

Inspektor Ochrony Danych Renata Szpiech

II, 15

Działalność gospodarcza

Katarzyna Nowosielska

23

II, 16

Asystent rodziny Agnieszka Blama

32

II, 18 Zakład Gospodarki Komunalnej Jan Bobola

46

II, 19

Informatyk Piotr Dyrda

27

II, 20

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Magdalena Niemiec

Katarzyna Helon

28

II, 21

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Inwestycje, przetargi, drogownictwo

Andrzej Kłak

Tomasz Chryń

Paweł Malec

36

Kadry

Planowanie przestrzenne, budownictwo,

Kazimiera Potoczna

Tatiana Chryń

42

II, 22

Księgowość GOPS Bogusława Gierula

54

II, 23

Gospodarka nieruchomościami,

Ochrona Środowiska,

Opłaty komunalne – księgowość i egzekucja

Małgorzata Szewczyk

Elżbieta Gierula

Stanisław Gierula

30

23

II, 24

Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe Maciej Duda

31

II, 25

Rolnictwo

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Maria Potoczna

Anna Kłak

29

II, 26

Obsługa rady gminy Bogusława Wójcik

49

II, 27

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego

II, 28

Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz

53

 

Rejestr Zmian: