LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2024 r.

21/06/2024

  Domy indywidualne Domy wielolokalowe Lipiec 5, 19 9, 23 Sierpień 2, 16, 30 2, 6 Wrzesień 13, 27 3, 17 Październik 11, 25 1, 15, 29 Listopad 8, 22   Grudzień 6, 20  


Analiza Gospodarki odpadami za 2023 r.

30/04/2024

Analiza Gospodarki odpadami za 2023 r.


Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w 2023 r.

14/02/2024

Szanowni Państwo! Wszystkie osoby, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku 2023 r. oraz korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami, proszone są o obowiązkowe wypełnienie poniższej ankiety. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) w kompostownikach przydomowych na terenie Gminy Nozdrzec w 2023 roku. Dane z ankiet […]


Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Nozdrzec w 2024 r.

14/12/2023

  Budynki indywidualne Budynki wielolokalowe Styczeń 5, 19   Luty 2, 16   Marzec 1, 15, 29   Kwiecień 12, 26 2, 16, 30 Maj 10, 24 14, 28 Czerwiec 7, 21 11, 25 Lipiec 5, 19 9, 23 Sierpień 2, 16, 30 6, 20 Wrzesień 13, 27 3, 17 Październik 11, 25 1, 15, […]


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok

26/04/2023

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok


Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Nozdrzec zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nozdrzec

13/09/2022

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Nozdrzec zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nozdrzec – stan na 1 września 2022 r.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok

09/05/2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok


Zarządzenie nr 165/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Gminy Nozdrzec

28/12/2021

Zarządzenie nr 165/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Gminy NozdrzecObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przekazania decyzji końcowej nr 156/2021, wydanej przez Słowacki Dozór Jądrowy

16/09/2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przekazania decyzji końcowej nr 156/2021, wydanej przez Słowacki Dozór Jądrowy