LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok

26/04/2023

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok


Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Nozdrzec zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nozdrzec

13/09/2022

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Nozdrzec zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nozdrzec – stan na 1 września 2022 r.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok

09/05/2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok


Zarządzenie nr 165/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Gminy Nozdrzec

28/12/2021

Zarządzenie nr 165/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Gminy NozdrzecObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przekazania decyzji końcowej nr 156/2021, wydanej przez Słowacki Dozór Jądrowy

16/09/2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przekazania decyzji końcowej nr 156/2021, wydanej przez Słowacki Dozór Jądrowy


Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nozdrzec

30/09/2020

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nozdrzec


Zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie: określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec.

17/09/2020

Zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie: określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec

01/02/2016

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Nip Regon Nazwa przedsiębiorstwa Adres Firmy Siedziba firmy Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych1 1 11.01.2012 Wykreślenie 12.09.2014 735-24-97-196 490513228 P.U.K. Empol Sp. z o.o. os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa […]