LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o  wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

10/04/2024

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o  wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego – wyciąg


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

10/04/2024

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego – wyciąg


Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18/03/2024

Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec

18/03/2024

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18/03/2024

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18/03/2024

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Uchwała Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r.w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18/03/2024

Uchwała Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r.w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

15/03/2024

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu, terminie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

14/03/2024

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 11 marca 2024 r.

12/03/2024

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Nozdrzec obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje: § 1. […]