Jednostki Organizacyjne

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 227 A

Szkoła Podstawowa w Hłudnie, 36-245 Nozdrzec, Hłudno 89

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 36-233 Wesoła 401

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 36-245 Nozdrzec, Wara 247

Szkoła Podstawowa  im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, 36-203 Izdebki

Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36-245 Nozdrzec, Siedliska 36 A

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 36-233 Wesoła 607

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 224

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, 36-245 Nozdrzec 224

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach, 36-203 Izdebki 580

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 224

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 63

Rejestr Zmian: