LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym

30/05/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Joanna Toczek zamieszkała w Nozdrzcu. Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym

15/05/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych: I. Wymagania niezbędne: II.   Wymagania dodatkowe: III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie: IV. Warunki pracy: V. Wymagane dokumenty: VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej […]


Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. […]


Zatwierdzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 40), […]


Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. […]


Zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. […]


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

22/02/2023

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie. I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 II. […]


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze

22/02/2023

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec […]


Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony zwierząt w Referacie Inwestycji Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

17/10/2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w. stanowisko została wybrana Pani Dominika Gaworecka, zamieszkała w Warze. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz testu wiedzy kwalifikacyjnej. Stanisław Żelaznowski Wójt Gminy Nozdrzec


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

10/10/2022

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  ds. rolnictwa, leśnictwa  i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 1. M11n19 Wara 2. NoS610 Dynów Test wiedzy kwalifikacyjnej odbędzie się w […]