LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym

23/10/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agata Sus, zamieszkała w Warze. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonego testu wiedzy.


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

18/10/2023

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następujące osoby: Lp. Indywidualny kod identyfikacyjny Adres zamieszkania 1. a286sL Wara 2. Mo13gW Izdebki 3. Am 1129 Izdebki Test wiedzy kwalifikacyjnej odbędzie się 23 października 2023 roku o godzinie […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec

04/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi kasowej. I. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe: administracyjne, finanse i rachunkowość, 2. Co najmniej pięcioletni pracy, 3. Obywatelstwo polskie, 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, […]


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym

30/05/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Joanna Toczek zamieszkała w Nozdrzcu. Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym

15/05/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych: I. Wymagania niezbędne: II.   Wymagania dodatkowe: III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie: IV. Warunki pracy: V. Wymagane dokumenty: VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej […]


Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. […]


Zatwierdzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 40), […]


Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. […]


Zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. […]


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

22/02/2023

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie. I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 II. […]