Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

04/01/2022

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji naboru na w.w. stanowisko został wybrany  Pan Ireneusz Gierula, zamieszkały w Warze. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Po przeanalizowaniu oferty i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna uznała, że  Kandydat spełnia wymagania do zatrudnienia na proponowanym stanowisku pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

20/12/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec: I. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe techniczne, Co najmniej roczny staż pracy, Obywatelstwo polskie, Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia […]


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

16/12/2021

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji naboru na w.w. stanowisko została wybrana Pani  Anna Karnas, zamieszkała w Dynowie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Posiadane umiejętności oraz wykształcenie Kandydatki pozwolą na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

15/12/2021

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja  konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następującą osobę: Kod identyfikacyjny: Anna90 Adres zamieszkania: Dynów Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 15 grudnia 2021 roku o godzinie 16,00 w pokoju Nr 3 […]


Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym

03/12/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Potoczna, zamieszkała w Izdebkach. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec

01/12/2021

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następującą osobę: Kod identyfikacyjny: PMot76 Adres zamieszkania: Izdebki Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 roku o godzinie 8.00 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec. Na rozmowę należy zgłosić […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

29/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec: I.    Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, budownictwa, geodezji, Wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej oraz spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza: […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec

18/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec: I.    Wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa polskiego, Wykształcenie wyższe – ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, […]


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

29/10/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy został wybrany Pan Karol Rzepka zamieszkały w Przysietnicy. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydat spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Nozdrzec

26/10/2021

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Nozdrzec, Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następującą osobę: Lp. Kod identyfikacyjny Miejscowość zamieszkania 1. AKub87 Przysietnica Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w 28 października 2021 roku o godzinie 9.00, w pokoju Nr 3 w Urzędzie […]