» Nabór na wolne stanowiska

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Finansowym

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Anna Kłak zam. Hłudno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze   wskazała wyżej wymienioną kandydatkę, która spełniła wymagania formalne do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Rejestr Zmian:

  • 04/09/2018 o 10:17 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 04/09/2018 o 10:17 przez Agnieszka Baran

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rejestr Zmian: