LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja Wójta – wnioski wybrane do dofinansowania Rządowy Program Odbudowy Zabytków — Edycja 2

10/08/2023

Informacja Wójta – wnioski wybrane do dofinansowania Rządowy Program Odbudowy Zabytków — Edycja 2


Nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2

04/08/2023

Wójt gminy Nozdrzec ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec, niestanowiących wyłącznej własności Gminy Nozdrzec, w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków:


Protokół z prac komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków

30/03/2023

Protokół z prac komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków


Ogłoszenie Wójta Gminy Nozdrzec o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec

27/01/2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Nozdrzec o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec Wniosek o udzielenie dotacji