Wykaz jednostek organizacyjnych

Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 227 A

tel.: 13 43 98 009, e-mail:

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 36-245 Nozdrzec, Hłudno 89

tel.: 13 43 98 570 , e-mail: zshludno@wp.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 36-233 Wesoła 401

tel.: 13 43 98 263, e-mail: gim.wesola2@op.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 36-245 Nozdrzec, Wara 247

tel.: 13 43 98 550, e-mail: zs_wara@onet.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym, 36-203 Izdebki 362

tel.: 13 43 99 710, e-mail:

 

Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36-245 Nozdrzec, Siedliska 36 A

tel.: 13 43 98 042, e-mail: sp36siedliska@onet.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 36-233 Wesoła 607

tel.: 17 23 01 406, e-mail:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 224

tel.: 13 43 98 020 wewn. 41, e-mail: gopsnozdrzec@gmail.com 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, 36-245 Nozdrzec 224

tel.: 13 43 98 020 wewn. 39, e-mail: gzeas_nozdrzec@onet.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach, 36-203 Izdebki 580

tel.: 13 43 99 771, e-mail: kontakt@sdsizdebki.pl 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 243 B

tel.: 13 43 98 020 wewn. 46, e-mail: zgk.nozdrzec@op.pl 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 63

tel.: 13 43 98 003, e-mail: gok.nozdrzec@op.pl 

Rejestr Zmian: