LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Ogólny schemat procedur kontroli

29/01/2024

Na podstawie art. 47 ust.3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zwanej dalej PP, publikuje się ogólny schemat procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wstęp Zawiadomienie • Oznaczenie organu; • Datę i miejsce wystawienia; • Oznaczenie przedsiębiorcy; • Wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; • Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Czynności […]