LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Postanowienia Komisarza Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zmiany w składów obwodowych komisji wyborczych

29/05/2024

POSTANOWIENIE NR 353/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie NozdrzecPOSTANOWIENIE NR 371/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Nozdrzec


Postanowienie NR 319/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

20/05/2024

Postanowienie NR 319/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


Postanowienie NR318/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec

20/05/2024

Postanowienie NR318/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec – wyciąg


Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I

13/05/2024

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I


Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

09/05/2024

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

07/05/2024

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.