LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania „Konserwacja zabytkowych stalli w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach”

24/06/2024

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania „Konserwacja zabytkowych stalli w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach”


Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach zapytania „Konserwacja zabytkowych stalli w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach”

18/06/2024

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach zapytania „Konserwacja zabytkowych stalli w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach”


Informacja w sprawie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

18/06/2024

Informacja w sprawie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nr RPOZ/2022/7481/PolskiLad w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Konserwacja zabytkowych stalli w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach

15/05/2024

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nr RPOZ/2022/7481/PolskiLad w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Konserwacja zabytkowych stalli w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach Załączniki do zapytania ofertowego: