LogoLogo

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

27/07/2023

Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec

Agnieszka Baran – Sekretarz Gminy Nozdrzec

Agnieszka Baran – Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec

Halina Wandas – Skarbnik Gminy Nozdrzec

Jan Bobola  – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Dariusz Sawczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Jarema – Starszy inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Katarzyna Dyrda – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Urszula Pruszyńska–Czaja – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół

Edyta Serwatka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Grzegorz Libowicz – Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dorota Pomykała – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Alfreda Ścibor – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Aleksander Fil – Dyrektor SP w Warze

Jan Gosztyła – Dyrektor SP w Hłudnie

Józef Gratkowski – Dyrektor SP w Wesołej

Janina Helon – Dyrektor SP w Siedliskach

Teresa Toczek – Dyrektor SP w Nozdrzcu

Agnieszka Woś – Dyrektor SP w Izdebkach

Rada Gminy:

Grzegorz Baran

Sylwester Bobola

Stanisław Dańko

Edward Duda

Grażyna Gładysz

Krzysztof Kurdziel

Piotr Ogrodnik

Stanisław Potoczny

Anna Skórska

Adrian Skubisz

Stanisław Szpiech

Zbigniew Szpiech

Zygmunt Wawczak

Marian Zabój

Krzysztof Zawadzki

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/07/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/07/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-07-27 13:35:21 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-07-27 13:31:06 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-07-27 13:18:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/07/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/07/2023
Liczba wyświetleń