LogoLogo

Uchwały podjęte na LXVIII sesji Rady Gminy Nozdrzec 26 kwietnia 2024 r.

19/06/2024

Uchwała Nr LXVIII/542/2024 w sprawie zmian w budżecie na rok 2024,

Uchwała Nr LXVIII/543/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara,

Uchwała Nr LXVIII/544/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara,

Uchwała Nr LXVIII/545/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izdebki,

Uchwała Nr LXVIII/546/2024 w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/06/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/06/2024
Data ostatniej aktualizacji 19/06/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-06-19 09:55:09 Zobacz
Agnieszka Baran 2024-06-19 09:55:05 Zobacz
Agnieszka Baran 2024-06-19 09:39:56 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/06/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/06/2024
Data ostatniej aktualizacji 19/06/2024
Liczba wyświetleń