» Dodatkowe informacje finansowe

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2019

Wójt Gminy Nozdrzec zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2019.

  1. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono umorzeń
Lp. Nazwisko i Imię Kwota umorzenia Przyczyna zastosowania umorzenia w podatku
1. Wrona Wiesław 521,00 zł ważny interes podatnika
2. Szwed Małgorzata 1039,00 zł ważny interes podatnika
  1. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono rozłożenia na raty
Lp. Nazwisko i Imię Kwota Przyczyna rozłożenia na raty
1. Owsiana Stanisława 766,00 zł ważny interes podatnika
  1. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi z tytułu nabycia
Lp. Nazwisko i Imię
1. Wrotek Maciej
2. Zabój Marian i Maria

4.Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi inwestycyjnej

Lp. Nazwisko i Imię
1. Cupak Jan i Beata
2. Gratkowski Jacek
3. Owsiany Marek i Dorota
4. Toczek Krzysztof
5. Toczek Witold

5.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Lp. Imię i nazwisko
1. Witold Ostafiński
2. Łukasz Barć
3. Witold Toczek
4. Daniel Mikoś
5. Genowefa Serwatka
6. Stanisław Majda
7. Andrzej Dżuła
8. Tomasz Fil
9. Jan Nowak
10. Wiesław Baran
11. Genowefa Gretkowska
12. Marek Korzemski
13. Wiesław Pietryka
14.  Michał Siry
15. Barbara Bednarczyk
16. Piotr Zańko
17. Ryszard Piskadło
18. Edward Debrzak
19. Stanisław Sochacki
20. Antonina Stec
21. Krzysztof Toczek
22. Krzysztof Szerszeń
23. Marcin Hadam
24. Stanisław Gładysz
25. Krzysztof Gierula
26. Grzegorz Rybak
27. Aleksander Fil
28. Marian Baluch
29. Kazimierz Toczek
30. Józef I Zofia Baran
31. Kazimierz I Jadwiga Kłak
32. Tadeusz Górniak
33. Eugeniusz Kuźmik
34. Kazimierz Toczek
35. Tomasz Cichy
36. Michał Niemiec
37. Stanisław Szpiech
38. Ryszard Misiewicz
39. Paweł Jakielaszek
40. Wojciech Chyłek
41. Stanisława Niemiec
42. Marian Nowak
43. Kazimierz Starzak
44. Jan Organ
45. Małgorzata Baran
46. Jan Gładysz
47. Andrzej Bobola
48. Jadwiga Kurzydło
49. Zofia Oleszko
50. Jan Baran
51. Maciej Łach
52. Stefan Winiarski
53. Zofia Baran
54. Stanisław Szpiech
55. Jan Szpiech
56. Krzysztof Baran
57. Adam Szpiech
58. Józef Szpiech
59. Zbigniew Karnas
60. Sylwester Domin
61. Krzysztof Zawadzki
62. Mariusz Adamski
63. Jacek Bąk
64. Michał Pecka
65. Tadeusz Szczęsny
66. Tadeusz Cichocki
67. Edward Nowak
68. Marcin Dąbrowski
69. Janusz Cupak
70. Bronisław Mitan
71. Damian Baran
72. Stanisław Skotnicki
73. Jan Matwijczyk
74. Piotr Toczek
75. Danuta Ochała
76. Jan Owsiany
77. Mariusz Tarnawski
78. Helena Dańko
79. Marcin Fiołek
80. Marek Szałajko
81. Wojciech Kędzior
82. Katarzyna Mikoś
83. Marcin Kapuściński
84. Aleksander Kałamucki
85. Henryk Szerszeń
86. Mirosław Fil
87. Krystyna Czenczek
88. Józefa Misiewicz
89. Katarzyna Starzak

 

 

Rejestr Zmian:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Wójt Gminy Nozdrzec zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości „Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia” w roku 2018.

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń

 

LP PODMIOT KWOTA ULGI PRZYCZYNA
1 Cerasus Sp. z o. o. 3 812,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika
2 Kociuba Zofia 5 956,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika
3 Krusz – Bud Sp. z o.o. 11 994,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika
4 Czaja Mariusz 2 089,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika
5 Nadleśnictwo Dynów 41 912,20 zł uwzględnienie ważnego interesu publicznego
6 Pałys Marian 1 544,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
LP PODMIOT
1 BALUCH MARIAN
2 BARAN JÓZEF
3 BARAN KRZYSZTOF
4 BARAN MAŁGORZATA
5 BARAN WIESŁAW
6 BARĆ ŁUKASZ
7 BARNIK ADAM
8 BEDNARCZYK BARBARA
9 BOBOLA ANDRZEJ
10 CHYŁEK WOJCIECH
11 CICHY TOMASZ
12 DABROWSKI MARCIN
13 DŻUŁA ANDRZEJ
14 FIL ALEKSANDER
15 FIL TOMASZ
16 GIERULA KRZYSZTOF
17 GŁADYSZ HUBERT
18 GŁADYSZ STANISŁAW
19 GRETKOWSKA GENOWEFA
20 HADAM MARCIN
21 JAKIELASZEK PAWEŁ
22 KARNAS ZBIGNIEW
23 KŁAK KAZIMIERZ
24 KORZEMSKI MAREK
25 KUDŁA SZYMON
26 ŁACH MACIEJ
27 MAJDA STANISŁAW
28 MIKOŚ DANIEL
29 MISIEWICZ JÓZEFA
30 NIEMIEC MICHAŁ
31 NIEMIEC STANISŁAWA
32 NOWAK JAN
33 NOWAK MARIAN
34 OLESZKO ZOFIA
35 ORGAN JAN
36 PIETRYKA WIESŁAW
37 PISKADŁO RYSZARD
38 POLEWKA STANISŁAW
39 POTOCZNY WITOLD
40 RYBAK GRZEGORZ
41 SERWATKA GENOWEFA
42 SIRY MICHAŁ
43 SOCHACKI STANISŁAW
44 STEC ANTONINA
45 SZERSZEŃ KRZYSZTOF
46 SZPIECH JÓZEF
47 SZPIECH STANISŁAW
48 SZPIECH STANISŁAW
49 TOCZEK KAZIMIERZ
50 TOCZEK KAZIMIERZ
51 TOCZEK KRZYSZTOF
52 TOCZEK WITOLD
53 WILK STANISŁAWA
54 WINIARSKI STEFAN
55 ZAŃKO STANISŁAW

Rejestr Zmian: