LogoLogo

II zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

29/05/2024

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 3 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 6 maja 2024 r.
 4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie;
  1) zmian w budżecie na rok 2024,
  2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2024-2033,
  3) zmieniająca uchwałę Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  4) zmian w budżecie na rok 2024,
  5) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec,
  6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
  7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  8) delegowania przedstawicieli Gminy Nozdrzec do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,
  9) Wyboru przedstawiciela Gminy Nozdrzec do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”,
  10) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara,
  11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara,
  12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 7. Wolne wnioski i sprawy różne.
 8. Zakończenie.
  Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania (*.zip).
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/05/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/05/2024
Data ostatniej aktualizacji 29/05/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-05-29 15:32:24 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/05/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/05/2024
Data ostatniej aktualizacji 29/05/2024
Liczba wyświetleń