LogoLogo

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w referacie finansowym

28/06/2018

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Gabriela Niemiec zam. Hłudno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne oraz uzyskała pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-06-28 07:32:52 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń