LogoLogo

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

11/05/2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Gładysz, zamieszkała w Izdebkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz testu wiedzy kwalifikacyjnej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-05-11 15:13:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń