LogoLogo

Informacja o wyniku czwartego przetargu z dnia 09.12.2022 r.

19/12/2022

         Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • działka nr ewid. 1261 o pow. 0,12 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00071242/0,
  • działka nr ewid. 5592 o pow. 0,10 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00071242/0

z uwag na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz umieszcza się na stronie internetowej

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/12/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/12/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/12/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-12-19 11:23:10 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/12/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/12/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/12/2022
Liczba wyświetleń