LogoLogo

Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 8 lutego 2024 r.

15/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 8 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę:

  • nr 1760 o pow. 0,1497 ha, położona w miejscowości Hłudno, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 85,00 m2, tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00066781/2. Wadium zostało wpłacone przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która została dopuszczona przez komisję do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 35 349,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 35 709,00 zł.

Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o.

  • nr 1682 o pow. 0,0831 ha, położona w miejscowości Hłudno, niezabudowana, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00066781/2. Wadium zostało wpłacone przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która została dopuszczona przez komisję do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 12 052,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 12 172,00 zł.

Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o.

  • nr 1617 o pow. 0,1632 ha, położona w miejscowości Hłudno, niezabudowana, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Wadium zostało wpłacone przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która została dopuszczona przez komisję do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 3 988,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4 028,00 zł.

Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie http://bip1.nozdrzec.pl

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 15/02/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 15/02/2024
Data ostatniej aktualizacji 15/02/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-02-15 07:17:20 Zobacz
Piotr Dyrda 2024-02-15 07:16:28 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 15/02/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 15/02/2024
Data ostatniej aktualizacji 15/02/2024
Liczba wyświetleń