LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 11 stycznia 2022 r.

11/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, przeprowadzony 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę:

udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00023880/3,

zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/01/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 11/01/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-01-11 15:03:01 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/01/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 11/01/2022
Liczba wyświetleń