LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 28 listopada 2022 r.

28/11/2022

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 18 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 18 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 338 o pow. 0,1629 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym z zabudową pomocniczą, tereny rolne zabudowane, pastwiska, księga wieczysta KS1B/00020769/8. Wadium zostało wpłacone przez 1 osobę – została dopuszczona przez komisję do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 24 804,00 zł. natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 25 054,00 zł. Nabywcą został Tadeusz Ostafiński
  • nr 10477/1 o pow. 0,32 ha, położona w miejscowości Wesoła, niezabudowana, tereny rolnicze, tereny pastwisk, tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Wadium zostało wpłacone przez 1 osobę – została dopuszczona przez komisję do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 20 140,00 zł. natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 20 350,00 zł. Nabywcą został Stanisław Skiba.

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie http://bip1.nozdrzec.pl

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 28/11/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 28/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 28/11/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-11-28 14:52:18 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 28/11/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 28/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 28/11/2022
Liczba wyświetleń