LogoLogo

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

02/07/2024

ZARZĄDZENIE NR 63/2024 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2024 r. poz. 737) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach, który odbył się w dniu 27 czerwca 2024 roku na podstawie zarządzenia Nr 50/2024 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 29 maja 2024 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nozdrzec.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/07/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/07/2024
Data ostatniej aktualizacji 02/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-07-02 14:04:24 Zobacz
Agnieszka Baran 2024-07-02 13:58:02 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/07/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/07/2024
Data ostatniej aktualizacji 02/07/2024
Liczba wyświetleń