LogoLogo

Informacja z otwarcia ofert

09/12/2022

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert postępowania.

Otwarcie ofert na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 roku odbyło się w dniu 09.12.2022 r. o godz.: 09:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 165 200,00 brutto (słownie: milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Oferty złożyli:

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena oferty /brutto/Deklaracja likwidacji dzikich wysypiskTermin płatności faktury
1.Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28 38-200 Jasło1 068 282,00 złTAK – 3 Mg30 dni
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/12/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/12/2022
Data ostatniej aktualizacji 09/12/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-12-09 12:10:23 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/12/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/12/2022
Data ostatniej aktualizacji 09/12/2022
Liczba wyświetleń