LogoLogo

Losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

01/10/2018

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W NOZDRZCU

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O MIEJSCU, TERMINIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

  1. Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy przyznaje numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego. Numery te Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu przyznaje, w drodze losowania najpierw listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym spośród numerów po numerach przyznanych przez komisarza wyborczego, a następnie listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym spośród numerów następujących po numerach wykorzystanych wcześniej.
  2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 01.10.2018 r. r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec.
  3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Nozdrzec.
  4. O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych. Nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania.

 

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 W NOZDRZCU

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/10/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/10/2018
Data ostatniej aktualizacji 01/10/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-10-01 08:55:58 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/10/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/10/2018
Data ostatniej aktualizacji 01/10/2018
Liczba wyświetleń