LogoLogo

LX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

28/08/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

4. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały znajduje się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 28/08/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-08-28 14:56:58 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 28/08/2023
Liczba wyświetleń