LogoLogo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nozdrzec – Siedliska 16 – Etap I.(uchwała nr LVIII/489/2023)

11/09/2023

Opracowane pliki gml dla obowiązujących MPZP/SUiKZP, zgodnie z § 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego:1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

MPZP siedliska 16

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 11/09/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 11/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 11/09/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-09-11 08:45:35 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 11/09/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 11/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 11/09/2023
Liczba wyświetleń