LogoLogo

Obwieszczenie Marleny Pawliczek INCOM ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie w imieniu P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

27/07/2022

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 27.07.2022 r. na rzecz Marleny Pawliczek INCOM ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie w imieniu P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ7116A” na działce nr ewid. 4397 położonej w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 27/07/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 27/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 27/07/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-07-27 09:46:20 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 27/07/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 27/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 27/07/2022
Liczba wyświetleń