LogoLogo

Obwieszczenie Marleny Pawliczek INCOM ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie w imieniu P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

07/07/2022

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Nozdrzec

zawiadamia strony postępowania

że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Marleny Pawliczek INCOM ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie w imieniu P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ7107 na działce nr ewid. 3012 położonej w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec’’. Z wszystkimi zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się i zgłaszać ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. nr 27 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 07/07/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 07/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-07-07 09:50:03 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 07/07/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 07/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń