Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Nozdrzec – Grzebyk”

Rejestr Zmian:

  • 20/04/2017 o 12:21 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 20/04/2017 o 12:21 przez Andrzej Kłak